Viatge a la Casa del Darrere (Valencià 2n ESO)

La vida és moviment ja que forma part de nosaltres. Tanmateix, ens podem moure de diferents motius. Algunes persones viatgen per a divertir-se, fan esport per a mantenir-se en forma o aprimar-se, o canvien de país per trobar una vida millor. D’aquest últim moviment tractarà el nostre projecte: dels desplaçaments humans per motius polítics i culturals.Blog del Departament de Valencià que recull les activitats fetes per al Projecte "Moving"

Este proyecto/material audiovisual/recurso educativo ha recibido una asignación económica por parte de la consellería competente en materia de educación de la Generalitat Valenciana.

No hay comentarios:

Publicar un comentario